Regulament de Ordine Interioara

Regulament

1. Participanții trebuie să citească și să respecte regulamentul jocului de snooker, cât si regulamentul de ordine interioară al competiției.
2. Participanții trebuie să  cunoască regulamentul de snooker foarte bine pentru a evita unele interpretări greşite sau neînţelegeri în timpul meciurilor.
3. Participanții trebuie să respecte conduita sportivă şi de Fair-Play la masa de joc, cât şi din perspectiva de participant indirect la joc, conduită care se regăseşte în regulamentul de snooker.
4. Participanții vor avea un program stabilit în cadrul şedintelor premergătoare etapelor, pe care vor trebui să-l respecte cu stricteţe.
6. Tacul trebuie să aibă pastila de 9 sau 10mm şi nu trebuie să fie mai scurt de 91,4 cm. (Obs: Nu se acceptă tacuri de biliard.)
7. Creta nu se va pune şi nu se va lăsa sub nicio formă pe masă, făcând excepţie doar cazul în care aceasta jenează efectuarea unei lovituri tocmai prin faptul că se află în acel buzunar. După folosire se va ţine în buzunarul de la vestă sau cel de la pantaloni.
8. Pe durata desfăşurării meciurilor, telefoanele mobile vor fi commutate în modul silențios.
9. Pe durata desfăşurării meciurilor, fumatul și consumul de băuturi alcolice sunt interzise.
10. Orice abatere de la regulamente este sancţionată cu avertisment.
11. Ținuta este in functie de competitia in care s-a inscris sportivul.
12. Jucătorul va avea în timpul jocului dar şi în afara acestuia un comportament civilizat şi moderat, specific sportului practicat.
13. Jucătorului îi sunt interzise, sub penalitatea avertismentului urmat de eliminarea din joc cu pierderea meciului:
a)      Să se manifeste zgomotos (trântire de tac, cretă sau alte obiecte, lovirea mesei, a mobilierului sau a pereţilor, etc)
b)      Să se prezinte la joc sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise de lege.
14. Să discute sau să vocifereze cu adversarul sau spectatorii sau chiar fără adresă (sie însuşi) sunt interzise.
15. Jucătorul va fi de asemenea avertizat dacă nu revine la fotoliu după terminarea rândului la masă, unde are libertatea de a sta jos sau în picioare. Îi este însă interzisă deplasarea, ridicarea sau plimbarea în jurul mesei, etc, în timpul loviturilor efectuate de adversar. De regulă jucătorul merge spre masă după ce adversarul a ajuns la fotoliu.
16. Orice repetare a vreunei fapte care a fost penalizată prin avertisment de către arbitru se va solda cu eliminarea din joc şi pierderea acestuia, indiferent de stadiul acestuia sau situatia punctelor.
17. Jucătorii au obligația de a fi prezenți la masa de joc cu 15 minute înainte de începerea meciului programat.
În caz contrar, jucătorul nu va mai avea drept la incalzire. Timpul alocat fiecărui jucător pentru încălzire este de 5 minute.  Dacă la ora fixă stabilită unul dintre jucători nu este prezent la masa de joc acesta va începe meciul cu un handicap de 1 joc (frame). Dacă acesta nu se va prezenta la masa de joc până cel târziu 15 minute peste ora stabilită pentru începerea meciului, va pierde meciul.
18. În campionatul local se joacă după regula de fault şi ratare  cu 3 repetări: Dacă la a treia repetare jucătorul nu își exprimă clar intenția de a juca bila obiect, va fi în continuare fault și ratare conform regulamentului international de snooker.
19. Comportamentul ofensator al oricărui participant la competiție la adresa partenerului de joc, a participanților la  competiție, a arbitrilor și al oficialilor(organizatorilor), va atrage sancțiuni până la excluderea din Club (local).
20. În orice moment al jocului, după incheierea rândului jucătorului la masă, dacă unul dintre jucători are nevoie de cel puțin patru snookere pentru a putea câștiga acel joc,  jocul este încheiat.

Alte reguli:

1. Strânge mâna cu adversarul la începutul şi sfârşitul unui meci.
2. Daţi mâna cu arbitrul la începutul şi sfârşitul unui meci.
3. Declaraţi toate greşelile proprii, în orice moment.
4. Nu sta într-o linie cu lovitura adversarului.
5. Nu faceţi remarci, comentarii despre un noroc al adversarului în timp ce un meci este în curs de desfăşurare.
6. Nu vă plângeti de condiţiile de joc în timp ce un meci este în curs de desfăşurare.
7. Nu aprindeţi chibrituri sau brichete, şi încercaţi să evitaţi să tuşiţi în timp ce adversarul tău este la masă.
8. Nu renunţaţi la un joc sau meci când aţi ratat o lovitură în timp ce adversarul tău este încă la masă. Aşteptaţi ca adversarul să termine vizita la masă înainte de a renunţa.
9. Nu vă certaţi cu arbitrul sau adversarul tău.
10. Nu treceţi prin faţa unui alt jucător de la altă masă, când acesta execută o lovitură.
11. Niciodată să nu interveniţi în alte jocuri, decât dacă vi se cere asta.
12. Respectaţi echipamentele de joc şi părăsiţi masa la fel precum aţi dori să o găsiţi
13. La repoziţionarea cu mâna a bilei albe în semicercul de start, este interzisă ajustarea ulterioară a poziţiei cu tacul.
14.Când este evident că niciunul din jucători nu va ieşi din/sau din preajma pachetului de bile roşii (de regulă din cazul existenţei unei bile roşii în zona bilelor inferioare şi/sau aproape de buzunar), jucătorii trebuie să fie ambii de acord asupra refacerii jocului, urmând a solicita arbitrului aceasta, constituind şi singurul caz în principiu admis în care jucătorii discută în timpul unui joc despre un aspect al acestuia.
15. Jucătorii sunt cei care solicită ştergerea bilei albe sau a alteia care urmează a fi jucată sau care tocmai a fost jucată.
16. Arbitrul va colabora strâns cu jucătorii la refacerea poziţiei dupa fault, solicitând opinia ambilor jucători.
17. Membri fondatori ai clubului îşi rezervă dreptul de a-şi selecta membri participanți la competiție cât şi a aduce modificări în cadrul competiției. Modificările vor fi aduse la cunoştinţa participanților în cadrul sedinţei tehnice premergătoare etapei şi vor fi puse în aplicare la începutul lunii viitoare.
18. Meciurile se vor juca fără arbitru (excepție făcând meciul din finală).
19. Jucătorii care nu se prezintă la meci vor primi punctele aferente turului în care au jucat ultimul meci efectiv fizic. Jucătorii care confirmă participarea la etapă și nu se prezintă la meci, nu vor primi nici un punct în acea etapă!
20. Toate abaterile de la regulament vor fi analizate de Comisia de Disciplină și Analiză a Campionatului Local în maxim 48 de ore după terminarea fiecărei etape.