Regulament

Regulamentul oficial al Openului de Snooker

“ORADEA SNOOKER OPEN”

Ediţia a VIi-a 2019

(02 – 05 MAI)

Art .1 Organizator:

Openul de Snooker “ORADEA SNOOKER OPEN” Ediţia a VII-a 2019, este organizat de ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV BLACK & WHITE ORADEA (denumită în continuare « Organizator ») , cu sediul în Strada Al. Vaida Voievod nr.18, Oradea, Bihor, Romania CIF 31505909, e-mail:  feher_istvan@yahoo.com

Concursul se va desfaşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

Art . 2 Locul de desfăşurare a concursului:

“ORADEA SNOOKER OPEN” Ediţia a VII-a 2019, se va disputa în cadrul clubului Black & White Oradea situat pe str. Al. Vaida Voievod nr. 18 (colţ cu str. Moţilor nr.2), et. I.

Art . 3 Durata concursului:

Durata Openului de Snooker “ORADEA SNOOKER OPEN” Ediţia a VII-a 2019, se va desfăşura în perioada 02 – 05 MAI 2019, în scopul promovării sportului numit Snooker şi a Clubului Sportiv de Snooker Black & White Oradea.
Organizatorul  îşi revendică dreptul de a modifica orele de începere şi de terminare a meciurilor, dar nu înainte de a anunţa publicul şi concurenţii cu cel puţin 24 ore înainte de startul competiţiei, pe site-ul oficial al clubului, www.blackandwhiteoradea.ro

Art .4 Condiţii de participare:      

Taxa de inscriere este de 130 RON . Înscrierea nu este condiţionată de obligativitatea de a fi legitimat la vreun Club Sportiv de Snooker. Este permisă participarea oricărei persoane de orice vârstă şi sex, excepţie facând persoanele sub 18 ani, care vor fi nevoite să fie însoţite de cel putin unul dintre părinţi sau un tutore legal.

Art. 5 Protecţia datelor personale:

Organizatorul îşi ia angajamentul şi garantează protejarea tuturor datelor trimise pe email, sau de pe formularele de concurs , ale participanţilor la Openul de Snooker “ORADEA SNOOKER OPEN” Ediţia a VII-a 2019. Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorului. Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Art.6 Modul de desfăşurare a concursului:

  • La concurs vor participa 32 de jucatori , impartiti in 8 grupe a cate 4 .
  • In grupe se va juca 3 din 5 jocuri , primii doi calificandu-se in piramida finala.
  • In piramida finala se va juca 3 din 5 jocuri, doar in finala se va juca 4 din 7.
  • Jucatorii au dreptul de pauza intre framuri 5 minute dupa 2 si 10 minute dupa 4.
  • Comisia de concurs va alege 8 capi de serie principali si 8 secundari in functie de clasamente, castigatorii din Open-urile Oradene vor fi automat capi de serie.
  • Tragerea la sort va avea loc in data de 27 Aprilie.

Art.7 Premii:

Locul 1 1.400 Ron
Locul 2 700 Ron
Locul 3-4 2 X 450 Ron
Locul 5-8 4 x 225 Ron
Highest break 600 Ron

Valorea minimă a fondului de premiere este de 4.500 RON. 

Fondul de premiere poate creşte în cazul unor sponsorizări.

Art. 8 Desemnarea câştigătorului:

Desemnarea câştigătorilor se face în ultima zi de concurs , adică duminică 05 mai 2019. Câştigătorii vor primi premiile în lei de la organizatorul concursului.

Art. 9 Responsabilitatea Organizatorului:

Organizatorul îşi asumă responsabiliatea de a calcula, reţine şi a vărsa la bugetul de stat cota de 16 % aplicată venitului net realizat de fiecare premiu .
Pentru premiile care au valoare sub 600 lei , acestea sunt neimpozabile , conform art 77 , al 4 din Codul Fiscal al României.

Art.10 Contracte de sponsorizare:

Toţi participanţii la Openul de Snooker “ORADEA SNOOKER OPEN” Ediţia a VII-a 2019, sunt obligaţi să joace cu sigla sponsorului oficial al turneului (pusă la dispoziţie de Organizator) lipit în partea frontală a vestei, cât mai vizibilă, pe toată perioada de desfăşurare a competiţiei. În cazul în care unul sau mai mulţi participanţi au contracte individuale de sponsorizare cu un alt sponsor în afara celui oficial, sunt rugaţi să contacteze organizatorul în vederea disponibilităţii afişării în cadrul competiţiei.

Art.11 Regulamentul concursului:

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul  www.blackandwhiteoradea.ro, dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Art.12 Îmbrăcămintea:

Ţinuta este obligatoie pentru toţi participanţii şi constă în:

-camaşă cu mânecă lungă,

-pantalon de stofă de culoare închisă,

-pantofi negri, gri sau maro,

-vestă şi papion.

Art.13 Penalizarea comportamentului nesportiv:

Comportament nesportiv înseamnă orice comportament intenţionat ce dezonorează sportul în sine ori întrerupe sau schimbă cursul jocului până la momentul în care nu mai poate fi jucat în mod echitabil. Regulile și regulamentele dau arbitrilor și oficialilor împuterniciri considerabile pentru a penaliza comportamentul  nesportiv. Participanţii trebuie să afișeze un comportament sportiv pe toată durata competiției, la masa de joc sau în toată zona locaţiei de concurs. Oficialii pot penaliza  un  sportiv cu avertisment, joc pierdut, meci pierdut, până la excluderea din concurs cu pierderea oricărui premiu pentru orice comportament nesportiv, indiferent dacă s-a produs la masa de joc sau în  zona locaţiei de concurs, pe tot parcursul competiţiei.

Art.14 Întârzieri:

Participanţii trebuie să se afle în locația concursului şi gata să joace meciul repartizat cu 15 minute înainte de  ora desemnată. Nici un sportiv nu poate părăsi zona de concurs fără acordul oficialilor. Dacă un jucător întârzie la meciul său va avea 15 minute de la anunțarea meciului (nu mai devreme de 10 minute faţă de ora anunţată) să se prezinte la masă gata de joc sau va pierde meciul.

Art.15 Rămânere în scaun:

Jucătorul care nu se află la masa de joc trebuie să rămână în scaunul desemnat atunci când oponentul său se află la masă. El trebuie să păstreze liniștea și să nu încerce să influențeze prin comportamentul său evoluția adversarului.  Dacă un jucător are nevoie să părăsească zona de joc în timpul meciului, trebuie să ceară și să primească permisiunea arbitrului. Dacă un jucător părăsește aria de joc fără permisiunea arbitrului, va fi tratat ca un comportament nesportiv.

Art.16 Alte reguli de comportamnet:

– Fumatul și consumul de băuturi alcoolice sunt strict interzise în timpul meciurilor,

– Jucătorii sunt obligați să completeze/semneze fişa de concurs după încheierea meciului,

– Este strict interzisă folosirea telefonului mobil în timpul meciului  sau în zona de concurs

– Atunci când nu joacă și se situează în zona de așteptare, participanţii trebuie să afișeze un comportament decent, care să nu influențeze meciurile aflate în desfășurare.

Art.17 Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a-şi selecta membrii participanţi la Competiţiile organizate de către acesta!

Art.18 Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să vă adresaţi echipei de organizare:

FEHER ISTVAN 

Presedinte

Nr tel:  0744640061